Sunday, 12 May 2013

Français : La treizième semaine

La treizième semaine (du 13 avril au 19 avril)

    Je suis très heureux! J'ai déjà reçu les résultats de mon devoir français. Je pensais que j'obtiendrais le maximum de 70 points, cependant j'en ai obtenus 82! C'est sensationnel! Vous savez, j'estimais ma prononciation assez mauvais parce que c'était comme ça l'année dernière. En plus, je préparais ce devoir longtemps et tard dans la nuit et ma bouche est devenue très sèche donc je n'ai pas prévu les résultats si bons. Bien, il faudra que j'écrive l'œuvre prochaine jusqu'à 29 mai.
 
Tydzień trzynasty (od 13 kwietnia do 19 kwietnia)

    Jestem bardzo zadowolony! Otrzymałem już wyniki mojej pracy z francuskiego. Myślałem, że zdobędę co najwyżej 70 punktów, tymczasem uzyskałem 82! Super! Wiecie, oceniałem moją wymowę jako raczej złą, bo tak było w zeszłym roku. Na dodatek przygotowywałem tę prezentację długo i do późna w nocy i gardło mi całkiem zaschło więc nie spodziewałem się, że wyniki będą tak dobre. Dobrze, teraz będę musiał napisać następną pracę na 29 maja.
  
Y drydedd wythnos ar ddeg (o'r 13edd o Ebrill i'r 19edd o Ebrill)

    Dw i'n hapus iawn! Dw i eisioes wedi derbyn canlyniadau o fy nhasg Ffrangeg. Meddyliais i yr ennillwn i'r uchwafswm o 70 marc ond fe ennillais i 82 ohonyn! Mae hi'n ardderchog! Chimod, fe brisiais i fy ynganiad fel braidd yn ddrwg achos yr oedd fel hyn llynedd. At hyn, roeddwn i'n paratoi'r dasg hon yn hir ac yn hwyr yn y nos a daeth fy ngheg yn sych iawn felly rhagfynegais i ddim y canlyniadau mor dda. Iawn, bydd rhaid i mi ysgrifennu'r dasg nesaf hyd 29 o fis Mai.

No comments:

Post a Comment