Monday, 20 May 2013

Français : La quatorzième semaine

La quatorzième semaine (du 20 avril au 26 avril) 

    Un élément caractéristique de la langue française que je n'aime pas, c'est ce que les phrases sont tellement enchevetrées que je ne peux pas les comprendre. Lorsque je commençais à apprendre français il y a deux ans, le plus grand problème était ce que je ne comprenais guère de ce qu'on avait été dit. Maintenant cela va mieux mais le textes sont devenus si difficiles que je ne conçois parfois qu'un peu de phrases ou de locutions ! Je me sens très stupide parce que je ne peux pas trouver les idées principales ou les mots clés donc il n'est pas possible que je fasse le résumé ou même que je réponde convenablement aux questions après un article. Je n'aime pas me soumettre alors je lutte contre cela mais cela me rend éreinté.

Tydzień czternasty (od 20 kwietnia do 26 kwietnia)

    Charakterystyczną cechą języka francuskiego, której nie lubię, jest to, że zdania są tak poplątane, że nie mogę ich zrozumieć. Kiedy zaczynałem się uczyć francuskiego dwa lata temu, największym problemem było to, że prawie nie rozumiałem tego, co zostało powiedziane. Teraz idzie mi to lepiej, ale teksty zrobiły się tak trudne, że pojmuję tylko parę zdań i wyrażeń. Czuję się bardzo głupio, bo nie mogę znaleźć głównych idei ani kluczowych słów, więc jest niemożliwe, bym napisał streszczenie czy nawet odpowiedział poprawnie na pytania po artykule. Nie lubię się poddawać, więc męczę się z tym, ale to mnie wykańcza. 

Y bedwaredd wythnos ar ddeg (o'r 20fed o Ebrill i'r 26ain o Ebrill)

    Nodwedd yr iaith Ffrangeg a dw i ddim yn ei hoffi yw bod brawddegau yn cael eu drysu cymaint â dydw i ddim yn gallu eu deall. Pan ddechreuais i ddysgu'r Ffrangeg ddwy flynedd yn ôl y broblem fwyaf oedd fy mod i braidd yn deall hyn a ddywedwyd. Mae hi'n mynd yn well nawr ond mae testunau wedi dod mor galed ag ydw i'n deall dim ond rhai brawddegau a mynegiannau. Dw i'n teimlo'n hurt iawn oherwydd dw i ddim yn gallu dod o hyd i brif syniadau na geiriau alweddol felly mae'n amhosib i mi ysgrifennu crynodeb neu hyd yn oed ateb yn gywir y cwestiynau ar ôl erthygl. Dw i ddim yn hoffi rhoi'r gorau felly dw i'n dioddef ond mae hi'n fy ninistrio.
 

No comments:

Post a Comment