Sunday, 5 January 2014

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr unfed wythnos ar ddeg

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień jedenasty

    W tym ostatnim tygodniu udało mi się napisać trzy rozdziały gramatyki. Było to pod pewnymi względami bardzo trudne. 
    Przede wszystkim ciężko jest pisać prosto, nie używając naukowych terminów, które są bardzo precyzyjne. Kiedy chcę pisać prosto, wychodzą mi strasznie długie i skomplikowane zdania, więc wcale nie proste. Po drugie mój plan zakłada przedstawienie gramatyki tak, aby w każdym rozdziale dodawać jak najmniej, aby czytelnik nie musiał przyswoić kilku idei naraz. Muszę więc za każdym razem wybrać taką ideę, żeby wyznaczyła ona prostą ścieżkę do następnej. A często się zdarza, że takich ścieżek jest kilka, wydają się z początku proste, ale dalej prowadzą na manowce. To między innymi sprawiło, że przestałem pisać pierwotną wersję gramatyki kilka lat temu. I teraz też stanąłem w miejscu. Akurat chciałbym wprowadzić ideę rodzajnika, ale wpierw muszę opowiedzieć o rzeczownikach nieokreślonych, więc nagle pojawiła się kwestia takich zaimków jak pewien, jakiś, niektórzy – i się zgubiłem. Od paru dni myślę, jak to ułożyć w sensowną całość. A tu jeszcze trzeba podać przykłady zdań, a jakoś żadne nie przychodzą mi do głowy. Wreszcie samo pisanie to akt twórczy, ale trzeba to wszystko edytować i napisać w HTMLu. Trwa to długo, wymaga dużej koncentracji i wielokrotnych poprawek. 
    Słuchałem jeszcze radia i dokończyłem aktualizację słownika. Wkrótce przedstawię podsumowanie całego przedsięwzięcia.
  
Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr unfed wythnos ar ddeg

    Dw i wedi llwyddo i ysgrifennu tair phennod o'r gramadeg yr wythnos olaf hon. Roedd hi'n ddyrys iawn i ryw raddau. 
    Yn anad dim mae'n anodd ysgrifennu'n syml heb ddefnyddio termau gwyddonol sydd yn fanwl iawn. Pan dw i eisiau ysgrifennu'n syml dw i'n caffael brawddegau yn gwbl o hir a chymhleth felly dim syml o gwbl. Ar yr ochr arall, mae fy nghynllun yn rhagdybio dangosiad y gramadeg i mi atod y lleiaf o bethau'n bosib ac i ddarllenwr beidio â gorfod dysgu sawl syniadau ar unwaith. Mae rhaid i mi ddewis bob amser y fath syniad er mwyn iddo fe drasio llwybr syth i'r syniad nesaf. Ond mae hi'n digwydd yn aml bod rhai llwybrau, maen nhw'n ymddangos yn syml yn gyntaf ond maen nhw'n arwain ar gyfeiliorn yn hwyr. Dyna'r hwn a wnaeth i mi stopio ysgrifennu'r fersiwn gyntaf o'r gramadeg rhai blynyddoedd yn ôl. Ac nawr fe stopiais i hefyd. Hoffwn i gyflwyno syniad o erthygl ond mae rhaid i mi ddweud am enwau amhenodol yn gyntaf felly fe ymdangosodd y broblem gyda'r fath ragenwau fel rhyw, unrhyw a rhai a ches i fy ngholli. Dw i'n meddwl rhai diwrnod sut ei chyfansod yn y cyfan synhwyrol. Ac eto mae rhaid rhoi enghreifftiau o frawddegau, ond dyw dim ohonyn yn mynd i fy mhen i. O'r diwedd act greadigol yw ysgrifennu ond mae rhaid golygu pobeth ac ei hysgrifennu yn y HTML. Mae hi'n parhau'n hir, mae rhaid bod yn ofalus a chywiro llawer o weithiau. 
    Roeddwn i'n gwrando ar y radio hefyd a gorffennais i diweddaru'r geiriadur. Dangosaf i'r crynhoad o fy anturiaeth cyn bo hir.

No comments:

Post a Comment