Sunday, 29 December 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y ddegfed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień dziesiąty

    Co robiłem w tym tygodniu? Wydaje mi się, że większość czasu spędziłem nad słownikiem. Dopisałem trochę nowych wyrazów. Dużo czasu zajęło mi mozolne sprawdzanie błędów i ich poprawianie. Zawsze się jakieś znajdą. I zawsze coś przeoczę i muszę sprawdzać jeszcze raz i jeszcze raz. To pewnie te 99% ciężkiej pracy, na którą składa się nauka języków. 
    Wreszcie zmusiłem się do zajęcia się gramatyką. Po tak długim czasie praktycznie zapomniałem, jaki był mój plan, więc teraz muszę stworzyć nowy, a oprócz tego przejrzeć to, co już napisałem i poprawić. Wydaje mi się, że za duży nacisk położyłem na słownictwo lingwistyczne, przez co moja gramatyka traci na prostocie, która powinna stać u podstaw mojego projektu. Nie wiem jednak, jak prościej wyrazić na przykład „utożsamianie dwu rzeczowników”, gdy chodzi mi o to, że w danym rozdziale zajmę się konstrukcjami typu „Piotr jest Polakiem”. „Jak powiedzieć, że ktoś lub coś jest kimś lub czymś” brzmi strasznie skomplikowanie. „Orzecznik rzeczownikowy” brzmi naukowo i czytający też nie będzie wiedział, o co mi chodzi. I takie właśnie problemy powodują, że ciągle odkładałem pisanie tej gramatyki. Do tego zbytni perfekcjonizm i problemy z pamięcią.
    Słuchałem sobie jeszcze radia. Przede mną ostatni tydzień i podsumowanie.


Kościół St. John the Baptist od strony the Hayes. Po lewej Marchnad Caerdydd
Kościół St. John the Baptist od strony the Hayes. Po lewej Marchnad Caerdydd


Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y ddegfed wythnos

    Beth ydw i wedi gwneud yr wythnos hon? Mae hi'n ymddangos i mi fy mod i wedi treulio'r mwyafrif o amser gan weithio ar y geiriadur. Atodiais i rai geiriau. Cymerodd gwirio camgymeriadau ac eu cywiro llawer o amser. Gellir wastad dod o hyd i rai. Ac dw i wastad yn colli rhywbeth ac mae rhaid i mi wirio unwaith eto ag unwaith eto. Dyma 99% o 'r gwaith caled sydd yn ran o ddysgu ieithoedd, dybiwn i. 
     O'r diwedd dw i wedi fy ngorfodi i drin y gramadeg. Ar ôl yr amser mor hir dw i bron wedi anghofio fy nghynllun cyntaf felly mae rhaid i mi greu'r cynllun newydd ac eto gwirio pobeth a ysgrifennaswn i ac ei gywiro. Mae'n ymddangos i mi fy mod i wedi pwysleisio gormod y geirfa ieithyddol ac mae hi wedi peri bod fy ngramadeg yn colli'r symlrwydd y mae rhaid iddo fodoli fel sylfaen o fy mhrosiect. Ond dw i ddim yn gwybod sut mynegi'n symlach er enghraifft „Unfathiant dau enwau” pan hoffwn i ddweud y trinwn i gystrafennau fel „Pwyliad yw Piotr” mewn pennod. „Sut dweud mai rhywun neu rywbeth yw rhywun neu rywbeth” yn swnio ofnadwy o gymhleth. „Brawddeg Enw” yn swnio'n ofnadwy o wyddonol a wybyddai'r darllenwr ddim am beth ysgrifennais i chwaith. Ac mae'r problemau fel hyn yn fy wneud gohirio ysgrifennu'r gramadeg hwn. At hyn gormod o berfeithiaeth a phroblemau gyda'r cof. 
    Roeddwn i'n gwrando ar radio hefyd. Mae'r wythnos olaf o fy mlaen i a'r crynodeb.

No comments:

Post a Comment