Sunday, 19 January 2014

Français : la rentrée

Salut !

    Je commence la dernière étape de mes études françaises. Le cours durera jusqu'à l'octobre. J'ai déjà reçu un livre et un DVD, mais il n'y a pas d'exercices parce qu'ils sont dans le site web. Ils me semblent pénibles. Il y a beaucoup à lire et à écrire. Le pire est une dissertation qu'il me faut faire à la fin du cours, parce qu'il faudra que j'écrive au moins 2500 mots. J'ai horreur d'y penser...
    Bien, j'ai fini le cours précédent l'octobre 2013 et dès ce temps-là je ne m'occupais guère de la langue française. J'ai regardé quelques films (avec les sous-titres anglais), j'ai lu quelques articles et j'ai résolu quelques mots croisés. En décembre on m'a envoyé les résultats de l'examen qui j'avais passé en octobre. J'ai reçu 71 points, ce qui m'a inquiété un peu parce que j'avais espéré que j'obtiendrais un petit peu de plus. Par exemple je pensais que ma structure serait bonne tandis qu'elle leur a paru médiocre. Pourtant, avec les points de mes devoirs de toute l'année, j'ai obtenu 76 points, ce qui est d'accord.
    Pour finir je voudrais dire que malgré tout je me sens très agréable en écrivant cet article en français. Il me faut ajouter quelques mots que j'ai oubliés mais je suis heureux que je puisse le faire ! À bientôt !


Cześć!
    Zaczynam ostatni etap moich studiów francuskich. Kurs będzie trwał aż do października. Już otrzymałem książkę i DVD, ale nie ma tam ćwiczeń, gdyż znajdują się one na stronie internetowej. Wydają mi się trudne. Najgorsza jest praca końcowa, gdyż będę musiał napisać przynajmniej 2500 słów. Strach myśleć o tym...
    Dobrze, skończyłem poprzedni kurs w październiku 2013 roku i od tamtego czasu nie zajmowałem się zbytnio francuskim. Obejrzałem kilka filmów (z napisami w języku angielskim), przeczytałem kilka artykułów i rozwiązałem trochę krzyżówek. W grudniu przysłano mi wyniki egzaminu, który miałem w październiku. Otrzymałem 71 punktów, co mnie trochę zmartwiło, gdyż miałem nadzieję, że dostanę trochę więcej. Na przykład myślałem, że moja struktura będzie dobra, a tymczasem okazało się, że jest taka sobie. Tak czy owak, razem z punktami z prac z całego roku, dostałem 76 punktów, co jest w porządku.
    Na koniec chciałem powiedzieć, że mimo wszystko czuję się bardzo fajnie pisząc ten artykuł po francusku. Trzeba mi będzie dodać parę słów, które zapomniałem, ale jestem zadowolony, że jestem w stanie to zrobić! Do zobaczenia!

No comments:

Post a Comment