Sunday, 22 December 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y nawfed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień dziewiąty

    W tym tygodniu dużo czytałem. Idzie mi coraz szybciej, coraz rzadziej zaglądam do słownika i coraz mniej nowych słów zapisuję. Są to pojedyncze wyrazy na oznaczenie rzeczy, czynności i cech, ale czasami też napotykam fajne konstrukcje idiomatyczne, które pozwalają mi na lepsze zrozumienie gramatyki. W rezultacie kiedy tłumaczę posty na tym blogu, to już piszę jednym ciągiem, podczas gdy na początku to co rusz się zatrzymywałem, by sprawdzić w książce, jak wyrazić po walijsku to, co napisałem po polsku. 
    Korzystam głównie z „Welsh Rules” Heiniego Grufudda oraz „Modern Welsh, A Comprehensive Grammar” Garetha Kinga. Czasami zaglądam do „Welsh Grammar” J. Morrisa Jonesa, ale przeważnie po to, by zrozumieć kontekst historyczny lub etymologię. Dzięki etymologii lepiej zapamiętuję wyrazy, które normalnie z niczym się nie kojarzą, więc na przykład tradycyjne metody mnemotechniczne tylko utrudniłyby sprawę. Nie jestem zwolennikiem zapamiętywania rzeczy w celu zapamiętania innych rzeczy. Podług mnie, to jak kupowanie pieniędzy. Jednak inni chwalą te metody. 
    Jak już napisałem, przetłumaczyłem parę postów na blogu. Ciekaw jestem, czy istnieją jeszcze jakieś blogi, których autorzy piszą w kilku językach. Muszę ich poszukać. Zresztą, chciałbym dodać tu parę rzeczy, ale jakoś na razie odkładam to na później. 
    Pracowałem jeszcze trochę nad słownikiem. Trochę trudno jest mi trzymać się jednej wersji, bo nie mogę spamiętać, co robiłem ostatnio i jak, więc zawsze zaczynam jakby trochę od nowa. Teraz więc i wpisuję nowe wyrazy po stronie polskiej i po walijskiej, i poprawiam styl z poprzedniej wersji na najnowszą. 
    A wczoraj to w ogóle byłem w Caerdydd. Pojechałem tam ot tak sobie, bez wyraźnego celu, jeśli nie liczyć tego, że liczyłem na kupienie kilku kartek świątecznych z życzeniami po walijsku. Dostałem je w sklepie Oxfamu, który w sumie jest jedynym, gdzie można dostać używane książki walijskie w rozsądnej cenie. Niedaleko jest oczywiście antykwariat w Morgan Arcade, ale tam ceny są horrendalnie wysokie, a poza tym ciężko tam dostać coś ciekawego. I jest brudno i nieporządnie. Oprócz tego są trzy regały książek walijskich w Waterstones, ale nie widzę specjalnego sensu w kupowaniu jakiejś stamtąd, skoro na razie nie będę miał czasu, by ją przeczytać. 
    No i wreszcie idą Święta i muszę się zabrać wreszcie za gramatykę.
 
Ogródek przy kościele St. John the Baptist
Ogródek przy kościele St. John the Baptist
Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y nawfed wythnos

    Roeddwn i'n darllen llawer yr wythnos hon. Mae hi'n mynd yn gyflymach, dw i'n chwilio am air yn y geiriadur yn brinach ac dw i'n ysgrifennu i lawr llai o eiriau. Geiriau unigol sydd yn golygu pethau, gweithgareddau ac ansoddau ydyn nhw ond hefyd weithiau dw i'n dod o hyd i gystrawen idiomatig ddiddorol iawn sydd yn gadael i mi ddeall y gramadeg yn well. O ganlyniad pan dw i'n cyfieithu postiau ar y blog hwn, dw i'n ysgrifennu'n rhugl tra byddwn i'n stopio'n aml i chwilio mewn llyfr sut mynegi yn y Gymraeg yr hyn a ysgrifennaswn i yn y Bwyleg. 
    Dw i'n defnyddio'n bennaf „Welsh Rules” gan Heini Grufudd a „Modern Welsh, A Comprehensive Grammar gan Gareth King. Dw i'n taflu cipolwg ar „Welsh Grammar” gan J. Morris Jones o dro i dro ond er mwyn i ddeall y cyd-destun hanesyddol neu darddiadol yn bennaf. Diolch i'r geirdarddiad dw i'n dysgu geiriau'n well y rhain heb gysylltiadau â geiriau eraill felly er enghraifft basai methodau cofyddol tradoddiadol yn rhwystrad. Dw i ddim yn gefnogwr o dysgu ar gof rhai pethau er mwyn i ddysgu ar gof pethau eraill. Yn fy marn i mae hi'n fel prynu arian. Serch hynny mae pobl arall yn eu canmol nhw. 
    Fel dw i eisoes wedi ei hysgrifennu, fe gyfieithais i rai postiau ar y blog hwn. Oes blogiau eraill a mae eu hawduron nhw'n ysgrifennu yn rhai ieithoedd, dybiwn i. Rhaid i mi chwilio amdanyn nhw. O'r diwedd fe hoffwn i atod rhai pethau yma ond dw i'n ei gohirio. 
    Roeddwn i'n gweithio ar y geiriadur hefyd. Mae dipyn yn anodd i mi gadw i un fersiwn achos dw i ddim yn gallu cofio pa beth oeddwn i'n gwneud yn ddiweddarach felly dw i'n dechrau erioed dipyn o'r newydd. Dw i'n mewnosod geiriau newydd ar yr ochr Bwyleg ac ar yr ochr Gymraeg ynghyd â chywirio o'r fersiwn blaenorol i'r fersiwn llall. 
    Ac yn ddoe fe fues i i Gaerdydd. Es i yno yn ddidaro, heb bwrpas penodol, heb gyfrif prynu rhai cardiau Nadolig gyda dymuniadau yn y Gymraeg. Des i o hyd iddyn nhw yn y siop Oxfam sydd yn lle unig lle gellir prynu llyfrau Cymraeg wedi eu defnyddio am bris is. Mae'r siop hen lyfrau eto nid nepell yn yr Arcêd Morgan wrth gwrs ond mae prisiau ofnadwy o uchel yno ac mae'n anodd darganfod rhywbeth diddorol. Ac mae hi'n frwnt ac anhrefnus. At hyn mae tair stondin lyfrau yn y siop lyfrau Waterstones ond dw i ddim yn gweld dim rhesymol mewn prynu llyfr os na fydd amser gyda fi i ei ddarllen. 
    Ac mae Nadolig yn mynd ac mae rhaid i mi ddechrau gweithio ar y gramadeg.

No comments:

Post a Comment