Sunday, 8 December 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y seithfed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień siódmy

    Dalej pracuję nad słownikiem. Moja metoda z arkuszem .ods okazała się być udana. Idzie mi o wiele szybciej niż kiedyś. Na razie skupiłem się na wpisywaniu przymiotników. Każdy przymiotnik walijski może mieć kilka postaci, a więc męską, żeńską, mnogą, orzecznikową, która jest też używana jako przysłówek oraz dwa stopnie: wyższy i najwyższy. Do tego dochodzą mutacje zmieniające pierwszą głoskę wyrazu. W rezultacie trzeba wpisać około dwudziestu wersji jednego wyrazu. Tymczasem po stronie polskiej wystarczy tylko główne wejście, gdyż Polak sam utworzy wszystkie potrzebne warianty, ale może mieć problem ze znalezieniem zmutowanego słowa w słowniku. Dlatego właśnie zdecydowałem się zaprezentować wszystkie możliwe formy przymiotników. Podobnie zrobię z rzeczownikami. Z nimi jest trochę inaczej, bo istnieją tylko dwie główne postaci, to jest liczba pojedyncza i mnoga ale za to mutacji może być więcej (w przypadku przymiotników nie znam sytuacji, w której nagłos przymiotnika był unosowiony albo stwardniały).
    Przetłumaczyłem kolejny stary wpis na blogu. Poza tym jeszcze sobie poczytałem. Na razie odłożyłem pisanie gramatyki do Świąt. 

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y seithfed wythnos

    Dw i'n gweithio ar y geiriadur yn bellach. Mae fy null gyda'r daenlen .ods wedi ymddangos yn llwyddiannus. Mae hi'n mynd yn fwy cyflym na'n gynnar. Ar hyn o bryd dw i'n fy nghanolbwyntio ar fewnosod ansoddeiriau. Mae pob ansoddair Cymraeg yn gallu bodoli mewn rhai ffurfiau, felly gwrywaidd, benywaidd, lluosog, haeriadol sydd yn cael ei defnyddio fel adferf a dwy radd: cymharol ac eithaf. At hynny ceir treigladau sydd yn newid y ffonem cyntaf o'r gair. O ganlyniad mae rhaid mewnosod tua hugain fersiwn o'r un gair. Ar hyn o bryd mae'n ddigon ysgrifennu dim ond un ar yr ochr Bwyliaidd achos bydd Pwyliad yn creu pob ffurf angenrheidiol ond fe allai fod y broblem gydag e gan ddod o hyd i air wedi ei dreiglo mewn geiriadur. Dyma bam fe benderfynais i ddangos holl ffurfiau ansoddeiriau posib. Gwnaf i'n debyg gydag enwau. Maen nhw'n wahanol achos ceir dim ond dwy ffurf, unigol a lluosog, ond yn ogystal fe allai fod llawer o dreigladau (gan ansoddeiriau dw i ddim yn gwybod sefyllfa lle basai ffonem cyntaf ansoddair wedi ei dreiglo yn drwynol neu galed).
    Cyfieithais i hen ysgrif nesaf ar fy mlog. At hynny roeddwn i'n darllen eto. Dw i wedi gohirio ysgrifennu'r gramadeg hyd i'r Nadolig.
 

No comments:

Post a Comment