Sunday, 24 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bumed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień piąty

    Minęły dwa tygodnie od ostatniego wpisu. W tym czasie byłem w Polsce i tak jak napisałem poprzednio, wziąłem ze sobą kilka gazet walijskich oraz słownik i czytałem je sobie w pociągach. Mam taką stertę magazynów świątecznych wydań „Western Mail”, które kupowałem z myślą, że kiedyś będę w stanie je przeczytać. Jest to chyba jedyna gazeta dostępna w Anglii, gdzie można znaleźć artykuły po walijsku. Nie ma ich wiele. Są to głównie opisy programów telewizyjnych, recenzje książek i dwa felietony.
    Po powrocie opracowałem dwa nowe obrazki:
 

    Poza tym wreszcie zająłem się słownikiem i dopisałem kilka wyrazów. Nie mam jeszcze klarownej koncepcji co do tego, jak ma on wyglądać i w rezultacie jestem trochę zagubiony. Chciałbym, żeby był on doskonały, i ten perfekcjonizm trochę mnie gubi i ogranicza. Muszę się przekonać do niedoskonałej wersji i do tego, że ją kiedyś poprawię. Martwi mnie jeszcze jedna sprawa, techniczna. Ja to wszystko wpisuję ręcznie, cały ten kod HTML, a to zajmuje dużo czasu i na dodatek muszę być bardzo ostrożny i uważny, by nie zrobić błędów przy przepisywaniu, gdyż później trudno jest mi je wykryć.
    W związku z moją podróżą do Polski zdecydowałem się zrobić tydzień przerwy, więc moje przedsięwzięcie się oczywiście przedłuży. Mam nadzieję, że w Święta będę mógł zrobić wszystko to, czego nie mogę teraz.


Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymreg: y bumed wythnos

    Mae dwy wythnos wedi pasio o'r ysgrif ddiwethaf. Roeddwn i yng Ngwlad Pwyl yn y cyfamser ac fel ysgrifennais i'n ddiweddar, fe es i â rhai papurau newydd Cymraeg a geiriadwr gyda fi ac roeddwn i'n eu darllen mewn trenau. Mae gyda fi twr cylchgronau penwythnos „Western Mail” oeddwn i'n prynu gan feddwl y byddwn i'n gallu eu darllen rywbryd yn y dyfodol. Y papur newydd unig ar gael yn Lloegr yw e, dybiwn i, lle mae'n bosib dod o hyd i'r erthyglau yn y Gymraeg. Does dim llawer ohonyn nhw. Disgrifiadau rhaglenni teledu, beirniadau llyfrau a dwy ysgrif ydyn nhw. 
    Ar ôl i mi ddychwelyd fe driniais i dau llun newydd:
    At hyn, fe ddechreuais i ymdrin â'r geiriadur ac atodiais i rai geiriau o'r diwedd. Does dim eto gyda fi cynllun eglur am sut dylai e ymddangos ac o ganlyniad iddo dw i'n dipyn ar goll. Hoffwn i ei fod e'n berffaith ac mae'r ddelfrydiaeth hon yn mynd yn drech na fi a fu nghyfyngu'n dipyn. Mae rhaid i mi gael fy argyhoeddi i'r fersiwn amherffaith ac i'r ffaith y cywiraf i fe rywbryd yn y dyfodol. Mae un peth arall yn fy mhoeni hefyd, y peth technegol. Dw i'n ysgrifennu pobeth â dwylo, y côd HTML cyfan, ac mae hyn yn cymryd llawer o amser ac eto mae rhaid i mi fod yn ofalus a gwyliadwrus er mwyn i beidio â chamgymerio gan ailysgrifennu achos mae'n anodd dod o hyd i gamgymeriadau yn ddiweddarach. 
    Yn berthnasol i fy nhaith i Wlad Pwyl fe benderfynais i wneud yr wythnos o doriad felly bydd fy anturiaeth yn parhau yn hwy. Gobeithio y byddaf i'n gallu gwneud pobeth a dw i ddim nawr yn ystod y Nadolig.

No comments:

Post a Comment