Sunday, 10 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bedwaredd wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień czwarty

    Dość dużo czytałem w tym tygodniu. Nauczyłem się kilku interesujących wyrazów i wyrażeń. Zawsze, kiedy znajdę jakieś ciekawe sformułowanie w artykule, zapisuję je i staram się wykorzystać, nawet jeśli są w nim wyrazy, które znam. 
    Nie udało mi się jednak zająć ani słownikiem ani gramatyką. Jedno i drugie wymaga odpowiedniej koncentracji, której mi brakuje wieczorami, gdy wracam zmęczony z pracy. To przedsięwzięcie trochę mnie przerasta.
    Opracowałem jeszcze dwa kolejne obrazki. Oto one:
 
    Chciałem pojechać do Caerdydd w sobotę, gdyż znów odbywały się tam zajęcia z walijskiego, ale musiałem zrezygnować, gdyż w następną sobotę wybieram się do Polski, a to jak zwykle oznacza spore wydatki. Zastanawiam się, jak będę mógł uczyć się walijskiego w Polsce. Może wezmę słownik i jakąś książkę do czytania?

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bedwaredd wythnos

    Roeddwn i'n darllen yn ddigon llawer. Dw i wedi dysgu rhai geiriau a dywediadau diddorol. Bob amser pan dw i'n dod o hyd i ryw ymadrodd diddorol mewn erthygl, dw i'n ei gofnodi ac dw i'n trio ei ddefnyddio hyd yn oed petasai geiriau a dw i wedi eu gwybod yno.
    Llwyddais i ddim i ymdopi â'r geiriadur na'r gramadeg. Mae angen canolbwynt i ymdrin ag un ac arall nad oes gyda fi pan dw i wedi mynd adre o weithle. Mae'r fenter hon yn fy nhrechu.
    Dw i wedi trin dau lun nesaf. Dyma nhw:
    Roeddwn i eisiau mynd i Gaerdydd Ddydd Sadwrn achos byddai dosbarth y Gymraeg yno, ond bu rhaid imi roi'r gorau oherwydd dw i'n mynd i Wlad Pwyl Ddydd Sadwrn nesaf ac mae hyn yn golygu treuliau mawr. Dw i'n tybio sut byddaf i'n dysgu'r Gymraeg yng Ngwlad Pwyl. Efallai cymeraf i'r geiriadur a llyfr i ei ddarlen?

No comments:

Post a Comment