Sunday, 3 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y drydedd wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień trzeci

    W tym tygodniu udało mi się wreszcie napisać dwa podrozdziały gramatyki. Oprócz tego dalej uczę się nowych wyrazów i to akurat idzie mi najlepiej. Dzięki temu łatwiej mi się czyta. Opracowałem następne zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Cieszę się, że podobają się one innym ludziom. Daje mi to motywację do kontynuacji. Oto one:
 
    Studiowałem też trochę gramatykę, bo tłumacząc na przykład te wpisy, zatrzymywałem się na zdaniach złożonych. W książkach, które czytałem, nie jest to wyjaśnione wystarczająco czytelnie, bo zdania są podzielone trochę inaczej. Problem polega na tym, że krzyżują się tam trzy różne zagadnienia: zdania z bod a zdania zaczynające się od innych czasowników, następstwo czasów oraz to, który wyraz jest określany przez zdanie podrzędne. W sumie niezły mętlik, ale to chyba w każdym języku tak bywa.
    Pewne jest to, że chciałbym zrobić o wiele więcej, niż mogę. Niestety, jestem strasznie powolny, pewne rzeczy zajmują mi więcej czasu niż zaplanowałem. Ale co zrobić?

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y drydedd wythnos


    O'r diwedd dw i wedi llwyddo i ysgrifennu dwy isbennod o'r gramadeg yr wythnos hon. At hyn dw i'n dysgu geiriau newydd o hyd a hyn yw peth sydd yn mynd yn well na dim i fi. Diolch iddo fe dw i'n darllen yn haws. Dw i wedi trin dau lun nesaf o'r gyfres „Edrychwch a dysgwch”. Dw i'n hapus eu bod nhw'n cael eu hoffi gan bobl arall. Mae hi'n rhoi cymhelliant i fi ddysgu'n mwy. Dyma nhw:

    Roeddwn i'n astudio'r gramadeg ychydig hefyd achos wrth i fi gyfieithu er enghraifft ysgrifau hyn roeddwn i'n stopio wrth gymalau dibynnol. Dyw hi ddim wedi cael ei hesbonio yn ddigon clir yn y llyfrau a ddarlenais i achos mae frawddegau yn cael eu dosbarthu dipyn yn wahanol. Problem yw bod mae tri mater yn cymhlethu ar y cyd: brawddegau gyda bod a brawddegau sydd cael eu dechrau gan ferfau eraill, dilyniant amserau a pha gair sydd cael ei ddiffinio gan gymal dibynnol. Ar y cyfan, llanastr da yw hyn ond mae hi'n digwydd fel hyn ym mhob iaith, dybiwn i.

    Sicr yw'r ffaith y hoffwn i wneud llawer mwy na dw i'n gallu. Yn anffodus dw i'n araf iawn, mae pethau yn cymryd i fi mwy o amser na bwriadais i. Ond beth rhaid imi wneud?

No comments:

Post a Comment