Sunday, 20 October 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr wythnos gyntaf

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień pierwszy


    Jak zwykle przesadziłem. Przedsięwziąłem za dużo rzeczy na raz i zabrakło mi czasu na część z nich. Jednak udało mi się spędzić przynajmniej siedem godzin na walijskim. Co zrobiłem w tym tygodniu?
    Przeczytałem kilka artykułów walijskich. Na początku było mi ciężko, gdyż zapomniałem dość dużo wyrazów, ale pod koniec tygodnia szło mi lepiej.
    Wybrałem kilka wyrazów i utworzyłem zdania z nimi. Myślę, że o tym, czy wyraz jest ważny decyduje to, czy potrafię wymyślić zdanie go zawierające. Jeśli nie, to znaczy, że wyraz jest za rzadki, by się nim przejmować. Przy okazji tworzenia zdań mogę nauczyć się trochę gramatyki.
    Pomyślałem, że warto opublikować na Facebooku tłumaczenia prostych zdań. Trochę czasu zabrało mi wymyślenie odpowiedniego formatu, ale wyszło mi całkiem ładnie:

 
 
 

    Opracowałem też dwa zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Na jednym zrobiłem błąd. Na początku się czułem źle, bo jak je opublikowałem na Facebooku to ktoś mógłby mi je wypomnieć, ale pomyślałem i dopisałem, że tam jest błąd i żeby ktoś go znalazł. W ten sposób ja będę zwracał większą uwagę na to, co piszę, a ktoś inny przyjrzy się uważniej tej fotografii i tak zapamięta więcej wyrazów.
    A oto te obrazki:


    Na mojej stronie zmieniłem zdjęcie na stronie głównej i poprawiłem parę małych błędów. Zacząłem przygotowywać się do dodania wyrazów w słowniku, ale na razie żadnego nie dopisałem, bo muszę wpierw jakoś je uporządkować.
    Jeśli chodzi o gramatykę, to nic jeszcze nie napisałem, ale układam w głowie następne rozdziały. To, co jest trudne, to takie ułożenie konceptów gramatycznych, bym nie dodawał za dużo na raz.
    Nie przetłumaczyłem jeszcze żadnego artykułu na blogu.
    Myślę, że najważniejsze jest to, że zacząłem i że na razie mi się to podoba. 

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr wythnos gyntaf

    Dw i wedi mynd yn rhy bell. Dw i wedi ymgymryd â gormod o bethau ar unwaith a doedd ddim digon o amser i fi i wneud rhan ohonyn nhw. Ond dw i wedi llwyddo i dreulo o leiaf saith awr ar y Gymraeg. Beth ydw i wedi gwneud yr wythnos hon?
    Dw i wedi darllen rhai erthyglau Cymraeg. Roedd hi'n anodd i fi yn gyntaf achos anghofiais i lawer o eiriau, ond daeth hi'n wellach ar y ddiwedd yr wythnos.
    Dw i wedi dewis rhai geiriau ac dw i wedi creu brawddegau gyda nhw. Dw i meddwl bod gair yn bwysig os dw i'n gallu dyfeisio brawddeg gydag e. Os dw i ddim yn gallu, mae hi'n golygu bod gair yn rhy brin i mi boeni yn ei gylch. Wrth i fi greu brawddegau dw i'n gallu dysgu ychydig o'r gramadeg hefyd.
    Dw i wedi meddwl bod yn deilwng cyhoeddi cyfieithiadau o frawddegau syml ar y Facebook. Dw i wedi treulio ychydig o amser am ddyfeisio fformat addas, ond dw i wedi ei wneud braidd yn neis.
    Dw i wedi trin dau lun o'r gyfre „Edrychwch a dysgwch” hefyd. Gwnes i gamgymeriad ar un ohonyn nhw. Teimlais i'n ddrwg ar y dechreuad achos ar ôl i fi ei gyhoeddi ar y Facebook basai rhywun yn fy ngheryddu ond meddyliais i ac ychwanegais i ato bod y camgymeriad yma ac basai rhywun yn ei ddarganfod. Yn y modd hwn byddaf i'n dal sylw ar bethau y dw i'n ysgrifennu ac edrychith rhywun arall ar y llun hwn a chofith e'n fwy o eiriau.
    Dw i wedi newid y llun ar y brif wefan o fy ngwefan ac dw i wedi cywiro ychydig o gamgymeriadau bach. Dw i wedi dechrau paratoi i ychwanegu geiriau i'r geiriadur ond ychwanegais i mohonyn nhw achos rhaid i mi eu trefnu'n gyntaf.
    Gyda golwg ar y gramadeg, dw i ddim wedi ysgrifennu'r peth ond dw i'n cyfansoddi'r penodau nesaf yn fy mhen. Y peth dyrysaf yw cyfansoddi syniadau gramadeg o'r fath a fasai ddim rhaid i fi ychwanegu gormod ar unwaith.
    Dw i ddim wedi cyfieithu unrhyw erthygl o flog.
    Dw i'n meddwl bod hyn yn bwysigaf fy mod i wedi dechrau ac dw i'n ei hoffi am y tro.

 

No comments:

Post a Comment