Saturday, 15 June 2013

Français : La dix-septième semaine

La dix-septième semaine (du 11 mai au 17 mai)

    J'ai obtenu 78 points, ce qui veut dire que ma critique était bien écrite. Évidemment, j'ai fait beaucoup d'erreurs même si j'avais passé beaucoup de temps en contrôlant ce que j'avais écrit. Cependant mes erreurs étaient principalement les ignorances du vocabulaire. Il n'y avait pas de fautes de grammaire, d'orthographe, d'accord ! Mais non, j'ai fait les erreurs en ce qui concerne les articles. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. J'ai envoyé un courriel à mon tuteur et j'y ai demandé à elle d'expliquer plus, parce qu'elle m'avait donné l'adresse du site web sur les articles mais je n'y ai rien trouvé. 

Tydzień siedemnasty (od 11 maja do 17 maja)

     Dostałem 78 punktów, co oznacza, że moja recenzja była dobrze napisana. Oczywiście zrobiłem dużo błędów mimo, że spędziłem dużo czasu na sprawdzaniu tego, co napisałem. Jednak moje błędy dotyczyły głównie nieznajomości słownictwa. Nie było tam błędów gramatycznych, ortograficznych i błędów zgody! Ale nie, popełniłem błędy odnośnie rodzajników. Jest to coś, czego nie potrafię zrozumieć. Wysłałem sieciolist do mojej nauczycielki i poprosiłem ją, by mi wyjaśniła więcej, gdyż dała mi ona adres strony w Sieci o rodzajnikach, ale nic tam nie znalazłem.

No comments:

Post a Comment